View My Stats

domingo, 6 de septiembre de 2009

"The Times" també informa de la degradació del nostre barri

The Times i la traducció que fa el Google aquí

The Times i també la seva traducció aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario