View My Stats

viernes, 16 de agosto de 2013

NARCOSALES

Les narcosales de Barcelpona redueixen un 77% les xeringues al carrer

Las 'narcosalas' de Barcelona reducen un 77% las jeringuillas abandonadas en la calle

L'anuari de l'Agència del 2001, quan es van recollir unes 3.500 agulles, ja subratlla que aquesta caiguda "coincideix amb l'obertura de sales de consum" de drogues i amb el ple desenvolupament del programa d'intercanvi de xeringues, dues mesures pal·liatives que pretenen minimitzar els problemes socials i de salut associats a la drogodependència.

D'entre les 3.000 agulles recuperades a la ciutat, més de vuit al dia, el districte de Ciutat Vella és el que acumula més xeringues abandonades, seguit de Sants Montjuïc, Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí.
Les 'narcosales' de Barcelona, pensades per als que no poden deixar eñ consum, van atendre l'any passat 3.557 persones, prop de 2.000 d'elles, al centre de Baluard.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario