View My Stats

martes, 22 de octubre de 2013

exercit d'informadors contra incivics de bruticia i soroll

Ciutat Vella engega una campanya per millorar els hàbits de neteja i recollida de residus

Ciutat Vella ha posat en marxa una campanya de sensibilització ambiental per reforçar els bons hàbits de neteja, civisme i recollida de residus. La mesura de govern s'ha presentat al plenari del Districte d'aquest 3 d'octubre i preveu el desplegament de setze informadors i dos coordinadors als quatre barris, que fins al mes de gener de 2015 resoldran dubtes i conscienciaran ciutadans, comerciants, turistes i usuaris d'equipaments de com cal dipositar els residus domèstics.
Durant el plenari, la regidora ha informat de les actuacions dutes a terme a l'estiu, entre les quals destaca la posada en marxa del Pla d'estiu per augmentar la seguretat i reduir el soroll nocturn, que ha permès disminuir en un 11% els fets delictius coneguts. En el marc d'aquest pla, s'han fet 1.130 actuacions i s'ha incrementat en 90 efectius la unitat de platges de la Guàrdia Urbana, fet que ha permès reduir un 8% els fets delictius en aquestes zones.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario