View My Stats

martes, 22 de octubre de 2013

Precintats set pisos que funcionaven com a 'meublés' il·legals a Ciutat Vella

Precintats set pisos que funcionaven com a 'meublés' il·legals a Ciutat Vella

L'Ajuntament de Barcelona ha precintat set pisos dels carrers d'en Robador i de Sant Ramon i del passatge de Bernardí Martorell que funcionaven com a meublés il·legals, ja que no tenien cap llicència per desenvolupar aquesta activitat. El precinte l'han dut a terme els serveis tècnics del Districte de Ciutat Vella amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

L'activitat de meublé està prohibida al districte de Ciutat Vella. L'exercici de la prostitució en pisos està molt concentrat a la zona de Sant Ramon i d'en Robador, fet que genera problemes que afecten la convivència i la cohesió social i genera molèsties als veïns i sensació d'inseguretat. Aquesta activitat, de fet, produeix una afectació directa en la vida al barri, i en aquest entorn, ja que la captació de clients es duu a terme a la via pública. A més a més, l'activitat es fa en pisos sense llicència i, per tant, sense les condicions adients, fet que suposa un element més de degradació d'aquesta zona.
D'altra banda, ha quedat demostrat que l'agilitat amb la qual l'activitat es desplaça d'un lloc a un altre ha estat sempre superior a la de l'Administració en la instrucció dels expedients que obliguen al cessament de l'activitat, ja que les persones que gestionen aquests meublés són coneixedores dels tràmits administratius i de les actuacions del Districte i dificulten extremament la tramitació dels expedients instal·lant càmeres a l'entrada dels edificis per evitar l'accés dels funcionaris municipals, no recollint les notificacions o situant persones als carrers amb funcions de vigilància. Així doncs, els últims 10 anys, l'Ajuntament ha tramitat un total de 115 expedients que giren al voltant d'un total de 46 pisos diferents, situats en 19 immobles de la zona. Per aquest motiu, a l'acció coordinada dels cossos policials (Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra) s'ha afegit la sol·licitud d'una intervenció també coordinada per part del poder judicial.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario