View My Stats

jueves, 30 de enero de 2014

rehabilitar 109 finques en situació greu de deteriorament

L'Ajuntament de Barcelona ha obligat a rehabilitar 109 finques en situació greu de deteriorament

Dueños de 109 edificios viejos de Ciutat Vella, obligados a rehabilitarlos

El Ajuntament de Barcelona ha obligat els propietaris de 109 edificis en estat molt deficient de conservació a rehabilitar les seves finques, mitjançant els nous procediments que estableix el Pla Dintres. Aquest projecte, impulsat pel districte de Ciutat Vella per aconseguir que immobles de propietat privada en estat deficient de conservació tornin a una situació que permeti viure-hi d'una manera digna i amb condicions d'habitabilitat mínimes exigibles, està contribuint a la millora de la qualitat i les condicions de vida de més d'un centenar de famílies, segons informa el consistori.

L'activació de nous protocols per ordenar la conservació de les finques ha donat com a resultat, després de 18 mesos de feina, que ja hi ha set edificis del tot rehabilitats i que han recuperat unes condicions d'habitabilitat normals i acceptables per als veïns que viuen.
En el marc d'aquest projecte hi ha 27 edificis més que en aquests moments estan fent les obres de rehabilitació. Per un altre costat, els propietaris de 20 edificis més estan tramitant les llicències per portar a terme la rehabilitació, 51 més ja tenen començat l'expedient i es troben en la fase inicial de la tramitació dels projectes.
Finalment, els propietaris de quatre finques més estan pendents de la inspecció amb la qual el districte de Ciutat Vella ha de determinar quin és l'abast de l'obra que s'hi ha de realitzar per tornar a les condicions mínimes d'habitabilitat la finca.
Ciutat Vella és el districte amb el parc de vivendes més antic de Barcelona, ja que aproximadament el 68% de les finques són anteriors al 1900.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario