View My Stats

domingo, 13 de julio de 2014

Els ciutadans víctimes de delictes baixen d'un cada 4 a un cada 5

Els ciutadans víctimes de delictes baixen d'un cada 4 a un cada 5

Si les dades s'analitzen per districtes, el descens més fort en l'índex de victimització es produeix precisament en el més conflictiu, Ciutat Vella, 6,8 punts, seguit d'Horta, 6,7, Eixample, 6,5, Sant Martí, 6,3, i Sants, 5. Els altres també baixen, encara que bastant menys. Tots llevat de Sant Andreu, que puja 1,4 punts. Forn va dir que aquesta excepció «s'ha d'analitzar»


No hay comentarios:

Publicar un comentario