View My Stats

jueves, 28 de agosto de 2014

El 25% dels pisos de Ciutat Vella són per fer negoci

El malestar per la massificació turística ha esclatat a la Barceloneta, però les xifres demostren que fa anys que es coïa la situació. Primer van ser els hotels i, a través de la suma de les xarxes socials i la legítima voluntat d’alguns propietaris de fer diners, ara s’hi han sumat centenars d’apartaments turístics, difícils de controlar i que, en molts casos, no consten en les xifres oficials.

A Ciutat Vella hi ha massa pisos que no són per viure-hi 

Un de cada quatre pisos del districte barceloní de Ciutat Vella, en el qual hi ha el barri de la Barceloneta, té un propietari amb personalitat jurídica. És a dir, són per fer negoci. Caldria afegir a la dada, si se’n conegués la xifra, la quantitat de pisos del districte on també s’hi fa negoci encara que no estiguin registrats, o tenir en compte els que, estant llogats legalment, després són rellogats eventualment; dues tipologies que correspondrien als apartaments turístics camuflats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario