View My Stats

martes, 5 de agosto de 2014

Hotels i mes Hotels

Ciutat Vella s'aixeca contra un nou hotel

L'atipament dels veïns de Ciutat Vella del turisme «depredador», el que els «ofega» i «expulsa», no és un fenomen nou. Expressions com la «parctematització» que experimenta el centre històric de la ciutat ja són d'ús quotidià entre els (cada vegada menys) habitants d'un districte que s'emporta la pitjor part de la presència massiva d'estiuejants
-que ja no ho són, perquè la seva presència és una constant- a la Barcelona de moda. La dels 27 milions de turistes anuals. «Ciutat Vella concentra el 26% de les places hoteleres de la ciutat mentre representa només un 4,58% de la superfície de Barcelona», apunta Maria Mas

No hay comentarios:

Publicar un comentario