View My Stats

domingo, 23 de noviembre de 2014

por al turisme i les seves conseqüencies pels veïns

Augmenta la inquietud veïnal pel turisme a Ciutat Vella i l'Eixample

Molt lluny de les xifres del podi dels principals problemes de Barcelona -atur/condicions de treball, inseguretat i problemes econòmics- però en ascens, el turisme s'ha colat en sol un any en el top de preocupacions urbanes al centre de la ciutat, especialment als districtes de Ciutat Vella i l'Eixample.
En el conjunt de Barcelona, aquesta inquietud es dilueix fins al 3,8% de les respostes aportades espontàniament pels 6.000 entrevistats en l'Enquesta de Serveis Municipals 2014, però la tendència alcista és clara: aquest índex s'ha quadruplicat durant els últims quatre anys.
L'últim baròmetre trimestral de l'ajuntament, que va ser publicat al mes de juliol, ja apuntava aquesta tendència. Malgrat la importància econòmica del turisme per a la ciutat, la pressió que exerceix sobre alguns nuclis es deixa notar: és simptomàtic que en barris com la Sagrada Família ja sigui percebut com el principal mal i el segon a la meitat de Ciutat Vella.
El sondeig, que avalua la gestió municipal i els seus serveis públics, té com a nota omnipresent un optimisme més gran després d'uns quants anys poc esperançadors. Ho constaten que el problema de l'atur es percep com a menys alarmant (baixa del 26% de l'any passat al 22,5%) i que la inquietud econòmica també baixa gairebé dos punts. Un terç de barcelonins pensen que la ciutat ha millorat en l'últim any (per sobre de les valoracions dels anys de la crisi) i gairebé els dos terços restants pensen que ho farà en el futur.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario