View My Stats

miércoles, 11 de marzo de 2015

Pisos turistics

El Govern amplia les mesures de control de pisos turísticsLa revisió municipal als pisos de suposat ús turístic a la Barceloneta ha evidenciat les limitacions que té l'ajuntament en un negoci que té lloc en domicilis privats. Però les propostes incorporades pel Govern en la recent llei de mesures fiscals, financeres i administratives dóna ales a un control més rigorós per part dels ajuntaments. Unes mesures que el consistori barceloní havia reivindicat i que les entitats veïnals afectades aplaudeixen.
Entre els aspectes més destacats, els ajuntaments han quedat habilitats per «establir controls periòdics que, en cas de no complir-se, permetin la revocació de la llicència». També els dóna competències per inspeccionar i sancionar la comercialització telemàtica o presencial de les vivendes d'ús turístic, una tasca que fins ara perseguia la Generalitat. Aquest seguiment, on es va comprovar la promoció de pisos sense llicència d'activitat, va derivar en fortes sancions a la plataforma Airbnb l'any passat, pagades però recorregudes.
SANCIONS / Les mesures inclouen millorar la capacitat i efectivitat de la funció sancionadora municipal, a l'introduir l'obligació d'informació per facilitar les dades que intervenen en l'activitat turística que afecten els operadors, intermediaris, entitats bancàries i altres. Poden tenir com a destinatari qualsevol àmbit de l'Administració que ho reclami, per exemple a efectes fiscals.
Una de les mesures més contundents serà la inhabilitació durant un any en cas d'ordre de cessament de l'activitat, impedint que se'n pugui tornar a demanar una de nova. I a efectes de control, la possibilitat d'accés a les dades d'ocupació dels apartaments, per poder seguir els casos investigats.
Aquestes noves eines, publicades al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya fa un mes, s'adoptaran pròximament a Barcelona. Però mentre la pressió sobre aquest sector augmenta, la patronal dels pisos turístics Apartur va destacar ahir el «baixíssim» nivell de conflictivitat que segons ells suposen els apartaments turístics, sobre la base de les denúncies comptabilitzades en els dos mesos de funcionament del nou sistema de trucades de denúncia centralitzades. Només 62 corresponien a pisos amb llicència (davant de 210 no registrades com a tals, o bé on hi va haver molèsties de sorolls però per altres usos reals).
Calculant sobre les 9.606 llicències de la ciutat, amb una ocupació mitjana del 45% en els dos últims mesos i un total de 254.000 pernoctacions aproximades, les queixes representen el 0,02% sobre el total, insisteixen a la patronal.
El seu objectiu d'obrir un centre d'atenció als veïns que pateixin aquests problemes per mediar amb la propietat i mirar d'evitar els conflictes ha topat amb la negativa de l'ajuntament a facilitar els telèfons de contacte dels titulars de les llicències. Hauran de conformar-se amb el control dels que estan associats a l'entitat

No hay comentarios:

Publicar un comentario